Ensambles – Who plays What

Vadstena Sång och Pianoakademi

I Vadstena ligger fokus på ämnet romansinterpretation – att tolka musiken, parallellt med att förbättra de tekniska färdigheterna på huvudinstrumentet sång eller piano samt fördjupa det konstnärliga uttrycket – vilket gör utbildningen helt unik i Sverige! 

Här ges de nycklar som behövs för att förvandla notbilder till levande och angelägen musik, att öva upp lyhördheten i samspelet med musikerkollegorna och att öka möjligheterna till verkligt personlig tolkning av musiken. Självklart får man också undervisning i bi-instrument, musikteori och gehör och andra ämnen som skapar en kompetent musiker; musikhistoria, språkuttal, vokalteori, musikkommunikation, kör, rörelse och sceniska projekt. De studerande uppmuntras att utveckla din fantasi och inlevelseförmåga i en bred repertoar med musik från skilda epoker och språkområden Genom samarbetet med Vadstena-Akademien ges möjligheter att delta i deras ordinarie verksamhet genom praktikplatser och specialkurser. 

Utbildningens pedagoger har lång erfarenhet och är/har själva varit aktiva som musiker. Vi gästas kontinuerligt av musiker och pedagoger från de stora scenerna och musikinstitutionerna, nationellt som internationellt. 

Utbildningen är 2-årig och högskoleförberedande. Den har 30 studerandeplatser och är en Konst och Kulturutbildning under Myndigheten för Yrkeshögskolan, med Folkuniversitetet och Vadstena-Akademien som huvudmän.

KMH